Makói horgászinformációk

Share this

Az EU és a horgászturizmus - ellehetetlenülhet a marosi halászat

Az uniós elvek a horgászturizmust részesítik előnyben

"Hazánk uniós tagságával a folyami hal kereskedelmi forgalomba nem kerülhet, így a marosi halászat elsorvadhat. Az EU-s irányelvek szerint azonban fejlődnie kell a horgászturizmusnak, a Maros pedig az elfogadható horgászvizek közé tartozik.

Hamarosan elsorvadhat a nagyüzemi halászat a Maroson, hiszen az uniós jogszabályoknak megfelelően a folyami hal nem kerülhet a szigorúan ellenőrzött élelmiszerek kategóriájába. Gulyás Antaltól, a Tisza Halászati Szövetkezet vezetőjétől megtudtuk: a folyóból kifogott hal nem kaphat állatorvosi minősítést, így gyakorlatilag nem kerülhet kereskedelmi forgalomba, feldolgozásra, egy HACCP szabványnak megfelelő halászcsárda sem szerezhet be Marosból fogott pontyot, keszeget.

- Egyetlen jogszabály sem tiltja magát a halászatot, így nem merül feledésbe a szakma, hiszen van példa az úgynevezett "kisszerszámos" halászatra, ami gyakorlatilag hobbitevékenység, ám ezt nagyon kevesen, mindössze hárman-négyen űzik - mondta az ügyvezető, hiszen cége rendelkezik a Maros teljes magyarországi szakaszának halászati hasznosítási jogával is. Megtudtuk: a kisszerszámos halászok azokat a folyamkilométereket bérelhetik, amelyeken nem dolgoznak főállású halászok. A hobbiból varsázóknak egyébként némileg magasabb tarifát kell fizetniük, mint főállású kollégáiknak.

Az unióban a halászattal szemben a horgászatot és elsősorban a horgászturizmust preferálják - tudtuk meg a szakembertől. Folyami hal az európai országokban sem kerül kereskedelembe, így hazánkban is legfeljebb a saját célból kifogott harcsa vagy márna kerülhet a hobbihalász asztalára. A horgászat azonban komoly turisztikai lehetőség a Maros menti települések számára, hiszen hazánkban már számos példa van rá: korábban halászattal kitermelt vizeken horgászparadicsomok létesültek.

A Maros egyébként elfogadhatónak minősített horgászvíz - tudtuk meg Marinki Andrástól, a Makói Sporthorgász Egyesület titkárától. A Romániából érkező folyóvíz gazdag keszegfélékben, pontyban, márnában, de süllő és harcsa is sikerrel fogható. Nehézsége a horgászvíznek, hogy meg kell találni a halat, azaz nagy tapasztalat szükségeltetik az eredményes fogáshoz. Jelenleg csaknem ötszázan tartoznak az egyesülethez, a tagok jó része a Makó környéki kistelepüléseken él, s a Maroson horgászik.

Forrás:delmagyar.hu archív – 2003.12.02.

Maros Mix Bt. Horgászboltja

6900 Makó Deák Ferenc u. 12.
Tel: +36 62 210-319
honlap

Kapitális-tó Makó

A Kapitális-tó megtalálható a 43-as úttól 200 m-re, a város Arad felőli végén.
Területe: kb. 3 ha. Átlagos vízmélység: 2 m.
Fogható halak: ponty, amur, kárász, keszegfélék, harcsa.
Kapitális-tó a neten.

Védett természeti területek: Maros ártér

A Makó-Landori erdők 1990-es védetté nyilvánítását követően 1999-ben megtörtént bővítések eredményeként a folyót kísérő erdők és gyepek 2.852 hektár kiterjedésben a Nemzeti Park részévé váltak.

A Maros folyó hullámtere a magyar-román határtól a Tisza torkolatig kíséri végig a folyót. A Maros folyó hazai szakaszának védelme a Nemzeti Park feladata.

A hullámtér néhol egészen vadregényes, a legszélesebb szakaszainál található kiterjedt erdőkkel különleges tájképi és élőhelyi viszonyokat teremtve hazánk egyik szép és értékes természeti értéke. Tájképi értékei közé tartozik a folyó meredek fala, homokzátonyai, az évszázados öreg füzek, fekete és fehér nyárak, a legelőkkel váltakozó erdőfoltok.

Mivel a Maros átszeli Erdélyt és a hegyektől kisebb-nagyobb erdők kísérik, nemcsak az árvizek sodornak élőlényeket, de a parti zónában a folyamatos migrációnak is tanúi lehetünk. A Maros hullámtér legfőbb értékei a nagy kiterjedésű fűz-nyár ligeterdők, melyek közé sajátos módon keményfaligetek ékelődnek. Az erdők 75%-át teszi ki keményfa-ligeterdő (Fraxinus excelsior, Fraxinus pannonicus, Quercus robur, Ulmus sp.), 15%-a természetesen felújult puhafa társulás (Salix sp., Populus sp.). nagyszámban fordul elő a fekete nyár (Populus nigra). A fekete nyár síkvidéki faj, Alföldjeinken fordul elő. Hosszú életű (250 év), meleg és fényigényes faj. A nemes nyárakkal történő hibridizálás miatt kipusztulás fenyegeti.

A folyó élővilágának meghatározó tényezője, hogy az árvizek gyorsan és bővizűen érik el hazánkat, így gyakran telepednek meg ideiglenesen vagy véglegesen szubmontán állat- és növényfajok. A védett nyári tőzike (Leucojum aestivum) és a sárga nőszirom (Iris pseudacorus) több helyen megtalálható az ártéren.

A halak közül védett, bennszülött fajok is megtalálhatók, mint pl. a homoki küllő (Gobio kessleri), selymes durbincs (Gymnocephalus schraetzer), magyar bucó (Zingel zingel) és a német bucó (Zingel streber). Ezen kívül stabil állománya él a folyóban a védett sujtásos küsznek (Alburnoides bipunctatus), valamint előfordul a szintén védett kurta baing (Leucaspius delineatus) és a kőfúró csík (Sabanejewia aurata).

A holtágak és kubikok a kétéltűek és hüllők számára nyújtanak ideális élőhelyet. Megtalálható a kecskebéka (Rana esculenta), a mocsári béka (Rana arvalis), a barna varangy (Bufo bufo), a barna ásóbéka (Pelobates fuscus), vízisikló (Natrix natrix) és a mocsári teknős (Emys orbicularis).

A legjelentősebb fészkelő madárfajok a holló (Corvus corax), a vízityúk (Gallinula chloropus), a karvaly (Accipiter nisus), vörös vércse (Falco tinnunculus), a kuvik (Athene noctua), a szalakóta (Coracias garullus), búbos banka (Upupa epops), a gyurgyalag (Merops apiaster), nagy- és kisfakopáncs, (Dendrocopos major, Dendrocopos minor), fekete harkály (Dryocopus martius), ökörszem (Troglodytes troglodytes), fakusz (Certhia brachydactyla), őszapó (Aegithalos caudatus), függőcinege (Remiz pendulinus).
Nagyon sok madár átvonul, a legfontosabbak a kiskócsag (Egretta garzetta), nagykócsag (Egretta alba), récefajok (Anas sp, Aythya sp), gatyás ölyv (Buteo lagopus), kis sólyom (Falco columbarius), nagy őrgébics (Lanus excubitor).
Forrás: Körös-Maros Nemzeti Park

Vissza az oldal tetejére

--

A portál tartalma kizárólag tájékoztató jellegű, a portálon hozzáférhető tartalom pontosságáért, megbízhatóságáért, teljességéért és az ezekből eredő közvetlen vagy közvetett károkért – az üzemeltető által felhasznált nagyszámú forrás rendszeres és folyamatos ellenőrzésének lehetetlensége miatt – az üzemeltető nem felel.