Értesítés a Szegedi Herman Ottó Horgászegyesület tagjainak

A szegedi Herman Ottó Horgászegyesület 2008. július hó 13-án (vasárnap) tartja tisztségviselőinek választását a 2008. május hó 31-én hozott közgyűlési határozat értelmében.

A közgyűlést a fent jelölt időpontban az Alsóvárosi Kultúrház 6725 Szeged Rákóczi u. 1. sz alatti nagytermében 08.00 órai kezdettel összehívja.

Amennyiben a közgyűlés nem határozatképes, úgy 2008. július 13-án (vasárnap) 08.20 órai kezdettel ismételten összehívja, az alapszabály 10.§ (1) pontja értelmében, és a közgyűlést megtartja.
A másodszorra összehívott közgyűlés az eredeti napirendi pontok kérdésében - a megjelentek számára való tekintet nélkül - határozatképes.

Napirendi pontok:

1./ Tisztségviselők választása
2./ A 2004. évben elfogadott és érvényben lévő alapszabály módosítására javaslat előterjesztés.

Az ügy fontosságára tekintettel kérjük a horgásztársak szíves megjelenését.

Az egyesület jelölő bizottságának kérése:

Az egyesület jelölő bizottsága kéri az egyesület tagjait, hogy vegyenek részt az egyesület elnökének és elnökségének jelölésében. Tegyenek javaslatot az egyesület:

elnöke:....................................
alelnöke:.................................
ügyvezető alelnöke(aki főállású alkalmazottja az egyesületnek):..........................
szervező titkára:.....................
valamint további négy fő elnökségi tag személyére, akik ellátják a gazdasági felelős, oktatási és ifjúsági felelős, beruházási felelős, valamint a víz és környezetvédelmi felelős vezetői feladatokat.
Közöljék jelöltjeik nevét és elérhetőségét(lakcím, telefon, egyéb).
Többes jelölés lehetséges. A jelölt kizárólag a Szegedi Herman Ottó Horgászegyesület büntetlen előéletű, 18. életévét betöltött tagja lehet!
A jelöltek névsorát lezárt borítékban a jelölő bizottság nevére, az egyesület címére szíveskedjenek leadni.
Javaslatokat az egyesület irodájába juttassák: 6725 Szeged Szentháromság u. 63.
Érdeklődni lehet telefonon Szabó Istvánnál: 0620/9479-403 -as telefonszámon.
Jelölési határidő: 2008. június 30.

Share this

A portál tartalma kizárólag tájékoztató jellegű, a portálon hozzáférhető tartalom pontosságáért, megbízhatóságáért, teljességéért és az ezekből eredő közvetlen vagy közvetett károkért – az üzemeltető által felhasznált nagyszámú forrás rendszeres és folyamatos ellenőrzésének lehetetlensége miatt – az üzemeltető nem felel.