Változik az állami horgászjegy kiadása

Szigorítja az állam a horgászjegyek kiadását: ezentúl szoftveres segítséget kell igénybe vennie az állami jegyet kiadó egyesületi tisztségviselőnek. A tervek szerint a SZÁK névre hallgató program ki tudja szűrni a horgászattól eltiltott személyek vásárlási próbálkozásait.

Ha ez ennyire egyszerű lenne, még támogatni is tudnám a kezdeményezést, csakhogy: a törvényhozó feltételezi, hogy valamennyi egyesület rendelkezik számítógéppel és online hozzáféréssel a központi adatbázishoz. Ha pedig mégsem, akkor rendezi ezt a hiányosságot, és még szerződést is köt a megyei kormányhivatallal. Erős a gyanúm, hogy senki nem végzett előzetesen semmilyen felmérést, hogy is állnak egyesületeink ezen a téren. Mi történik azokkal az egyesületekkel, amelyek nem tudják a feltételeket biztosítani? Elhagyják őket a horgászni akaró tagok? Pillanatok alatt összeszedik egy gép és egy előfizetés árát? Ha van a tisztségviselőnek saját internet kapcsolata, az vajon elfogadható-e a kormányhivatal számára? Ha másik tagjukra kívánják bízni a forgalmazást, össze kell hívni a közgyűlést?

Az eredeti cikk a MOHOSZ honlapjáról:

Változások az állami horgászjegy forgalmazásában

Az állami horgászjegy kiadásánál a tervek szerint a forgalmazóknak 2013-tól használniuk kellene a NÉBIH által kifejlesztett "SZÁK" névre hallgató programot. A program célja, hogy segítse az állami horgászjegyet váltók nyilvántartását és kiszűrje azon személyeket, akik rövidebb, vagy hosszabb időszakra nem jogosultak az állami horgászjegy váltására. Jelenleg még nem ismert az a végső állami döntés, hogy január 1-től a program használata online vagy offline módon fog-e indulni.

Ha online módon indulna a forgalmazás, akkor azt jelenti, hogy az állami horgászjegyet kiadó horgászegyesület és annak a horgászati okmányokkal foglalkozó munkatársának számítógépet használva el kell érni az állami szervert és az ott rögzített horgászjegy szoftvert. A programon belül fel kell töltenie az állami horgászjegyet igénylő előírt személyi adatait, melyet követően a program engedélyezi, vagy nem a már ismert állami horgászjegy nyomtatvány kiadását, vagy annak bélyeggel történő meghosszabbítását.

Az állam tehát ezzel a program segítségével kívánja kiszűrni azon horgászokat, akik különböző szabálysértések, vagy ritkább esetben bűntető eljárások alatt álltak, állnak és ezeknek a következményeként az állami horgászjegy váltásától három hónaptól három évig el vannak tiltva. Az állami horgászjegyek forgalmazását az elmúlt évtizedekben a horgászszervezetek végezték az állam illetékes szerveivel való szerződéses viszonyban. A forgalmazás a szerződésekben rögzítettek alapján gond nélkül folyt az ország mintegy 720 településén, ahol az egyesületek székhelyei találhatók. Az állami horgászjegyek bevételeivel is mindig megbízhatóan számoltak el az állam felé a bizományosok, a forgalmazók.

Az új állami szoftver használati kötelezettség ugyan segít az elhatározott cél megvalósításában, de az állami horgászjegy kiadását ma még nem könnyíti meg. A horgásznak ugyanis továbbra is írásban kell előzetesen nyilatkozni a horgászattal kapcsolatos büntetlenségéről, majd a jegykiadó a szoftver segítségével meggyőződik arról, hogy valóban kiadható-e az igénylőnek az állami horgászjegy, ha igen, akkor folytatódik a már eddig is kézzel végzett okmánykitöltés és a bélyeggel való meghosszabbítás folyamata, valamit a forgalmazót terhelő a pénzkezelés, elszámolás folyamata. Az esetleges kötelező szoftverhasználat egyik pillanatról a másikra történő bevezetése megnehezíti azon kisebb és közepes horgászegyesületek ügyintézői dolgát, ahol nincs iroda és nincs számítástechnikai háttér.

A MOHOSZ és szövetségei, az egyesületek is folyamatosan informálva voltak az év elején indult programfejlesztésről. A megismert részletekről a véleményt minden esetben megosztották az illetékes államigazgatási szervekkel és arra kérték őket, hogy legyen egy átmeneti év a programhasználat begyakorlására, az esetleg jelentkező gondok javítására, az adatbázis építésre, és nem utolsó sorban a számítástechnikai háttér megteremtésére. Amennyiben a szoftver használata kötelező lesz 2013-tól, akkor jelentősen csökkenhet azon települések száma, ahol az egyesületeknél állami horgászjegyet lehet váltani, illetve a programhasználat kezdeti nehézségei élesben a horgászok horgászati okmányokkal való ellátása során fog jelentkezni. Mindez ügyfél kiszolgálási időtöbblettel és felesleges feszültségekkel járhat úgy a horgászok, mint a kiszolgálásukat végzők számára.

A horgászszervezetek még bíznak abban, hogy az állami horgászjegy kiadása, az egyes média hírekkel szemben, 2013. évben még offline módon, adatbázis-építéssel és a programhasználat gyakorlatával fog megvalósulni. A MOHOSZ és valamennyi megyei, területi szövetségei, 1119 horgászegyesülete és azok több mint 300 ezer horgásza érdeklődéssel várja az állami horgászjegy 2013. évi forgalmazásának lehetőségeit és feltételeit. A horgászokat elsősorban csak a váltási jogosultságuk alapján - 2013-tól már 2000 Ft-ba kerülő - állami horgászjegy megszokott, gondtalan beszerzése foglalkoztatja.

A tartalom időközben elérhetetlenné vált. (2018.10.28)

Share this

A portál tartalma kizárólag tájékoztató jellegű, a portálon hozzáférhető tartalom pontosságáért, megbízhatóságáért, teljességéért és az ezekből eredő közvetlen vagy közvetett károkért – az üzemeltető által felhasznált nagyszámú forrás rendszeres és folyamatos ellenőrzésének lehetetlensége miatt – az üzemeltető nem felel.